facebooktwittermail

Minskad omsättning för Atria

Atria Scandinavias omsättning minskade med 12,3 procent under 2010. Som största anledning anges att tillverkningen av konsumentpackat kött i Sverige upphörde i somras.

Lönsamheten förbättrades dock under året, framför allt sista kvartalet, jämfört med 2009.

En orsak till bättre lönsamhet beror på strukturförändringar som genomförts och gett en högre kostnadseffektivitet, skriver Atria som en kommentar till bokslutet.

Tillväxten på charkmarknaden har varit låg, men marknadsandelarna i Sverige anges vara stabila och positionen i Danmark något stärkt.
ATL.nu