facebooktwittermail d

Minskad försäljning av biodrivmedel

Försäljningen av biodrivmedel sjönk med tio procent under perioden januari till september i år, jämfört med motsvarande period i fjol. För Fame ökade dock försäljningen.

FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Till och med september i år såldes 1 294 000 kubikmeter biodrivmedel, vilket är en minskning med tio procent jämfört med motsvarande period förra året. Det visar preliminär statistik Statistiska centralbyrån (SCB).

Försäljningen av HVO minskade under perioden med 14 procent, från 1 036 000 till 888 400 kubikmeter. Under september månad uppgick försäljningen av HVO till 89 500 kubikmeter – en nedgång med hela 30 procent jämfört med samma månad förra året.

Även försäljningen av etanol minskade med sju procent.

Däremot ökade försäljningen av det rapsbaserade bränslet Fame med fyra procent mot föregående år.