facebooktwittermail d

Minskad demokrati när vindkraft planeras

När planritningar ändras för att möjliggöra en snabbare utbyggnad av vindkraften minskar allmänhetens inflytande, visar en avhandling från Umeå Universitet.

Allmänheten har fått sämre möjligheter på lokal nivå att påverka vindkraftsutbyggnaden i Sverige, visar en avhandling av Johanna Liljenfeldt vid Umeå Universitet.

- Försämrade möjligheter för allmänheten att påverka lokalt kan skada tilltron till vindkraften och äventyra vägen till ett fossilfritt samhälle, tvärtemot den politiska tanken bakom ändrade regler, säger hon till ATL.

Det som förändrats är planeringslagstiftningen som fokuserar på markanvändningen för vindkraftsutbyggnad.

[Bild]

Enligt Johanna Liljenfeldt har utrymmet i Sverige krympt för den politiska diskussionen om vad vi vill använda mark till.

- Det man gjort vid storskalig vindkraftutbyggnad är att man reducerat den politiska diskussionen om mark till att enbart handla om att kommunen bara behöver säga ja eller nej till ett vindkraftprojekt. Vid all annan markanvändning ska det finnas översikts- och detaljplaner, men det behövs inte i det här fallet.

- Det handlar om att man vill ha fart på vindkraftsutbyggnaden av politiska skäl och för att marknaden gärna vill se en snabbare process i planeringsskedet.

Genom att ta bort olika moment blir planeringsprocessen snabbare och effektivare.

- Det är inte bara av ondo. Men en konsekvens blir mindre utrymme - eller åtminstone mindre fokus på de demokratiska processerna, säger Johanna Liljenfeldt.