facebooktwittermail

Minskad budget stryper skydd av skog

Nytecknandet av naturvårdsavtal minskade med 74 procent och av biotopskydd med 40 procent under 2019.

Under 2019 minskade nytecknandet av naturvårdsavtal med 74 procent. Främsta orsaken var sänkta anslag.
Under 2019 minskade nytecknandet av naturvårdsavtal med 74 procent. Främsta orsaken var sänkta anslag. FOTO: ANN LINDÉN

Skogsstyrelsens beslut om skydd av skog genom naturvårdsavtal och biotopskydd minskade kraftigt under 2019. Arealen nya naturvårdsavtal uppgick till 290 hektar, den lägsta nivån på 20 år och en minskning med 74 procent jämfört med 2018. För perioden 2010 till 2019 ligger det årliga genomsnittet nya naturvårdsavtal på cirka 1 000 hektar.