facebooktwittermail d

MUF: ”Minska lantbrukarnas regel- och kostnadsbörda”

Det pratas om krisstöd, men det kommer inte att hjälpa de svenska lantbrukarna på längre sikt om inget görs åt lantbrukarnas regelbörda eller situationen med de skenande skattehöjningar. Det skriver Matilda Ekeblad och Joline Göttfert, MUF.

Matilda Ekeblad, förbundsordförande MUF
”Den stora kostnadsbördan för lantbrukarna riskerar att få enorma konsekvenser”, skriver Matilda Ekeblad (på bilden) och Joline Göttfert. FOTO: THOMAS KARLSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Under den gångna hösten har det larmats om höga priser på el, bränsle, foder och gödsel. Det har slagit hårt mot landets lantbrukare. En undersökning från LRF visar att var fjärde lantbrukare har varit tvungen att dra ned på sin verksamhet och att 4 av 10 planerar att minska sin produktion under det kommande året till följd av detta. Det är människors livsverk, arbete och inkomst som riskerar att gå i stöpet, men också lantbrukets möjlighet att investera i viktiga klimatsatsningar.

Enligt siffror från LRF i november ledde de ökade priserna till att svenskt lantbruk skulle belastas med 4,1 miljarder på årsbasis. Bara två månader senare är situationen ännu mer alarmerande. Priserna har fortsatt att eskalera och enligt ny kostnadsberäkning har utgifterna stigit till 5,7 miljarder kr. Den höga summan, tillsammans med de andra löpande kostnaderna som landets lantbrukare måste betala, skapar en ohållbar situation för många.

Den stora kostnadsbördan för lantbrukarna riskerar att få enorma konsekvenser. Gårdar förlorar miljoner och viktiga klimatsatsningar får stå tillbaka eftersom det ekonomiska utrymmet inte finns.

Sveriges lantbrukare går på knäna, men trots det finns det inga förslag på hur man ska underlätta den ekonomiska bördan för dem. Det pratas om krisstöd, men det kommer inte att hjälpa de svenska lantbrukarna på längre sikt om inget görs åt lantbrukarnas regelbörda eller situationen med de skenande skattehöjningar.

Om det svenska lantbruket ska klara sig och känna framtidstro måste det ske en förändring som gynnar jordbruket både kortsiktigt och långsiktigt. Därför föreslår vi att man ska:

Se över reduktionsplikten: Reduktionsplikten för diesel är idag 30,5 procent och ska enligt plan enbart öka fram till 2030. Den höga reduktionsplikten gör att svenska lantbrukare får betala en betydligt högre kostnad för bränsle än vad lantbrukare i konkurrerande länder behöver göra. Därför behöver vi se över reduktionsplikten som har bidragit till de kraftiga prisökningarna på bränsle.

Sänk elskatten till EU:s miniminivå: det behöver ske en permanent sänkning av elskatten. Därför bör elskatten sänkas till EU:s miniminivå med omedelbar verkan. Det är inte hållbart att dagens elräkning består av tredjedel skatt och 25 procent moms. Dessutom smutsar el i sig inte ner miljön och dess existens är därmed inte berättigad.

Regelförenkla för jordbruket: För att stärka de svenska lantbrukarnas konkurrenskraft bör de ges större frihet och möjlighet att driva företag effektivt och då måste regelbördan för jordbruken minska. Vi föreslår att det tillsätts en regelförenklingskommission med representanter från både lantbruket och myndigheter, som tillsammans arbetar med att minska antalet regleringar.

Matilda Ekeblad
förbundsordförande, MUF

Joline Göttfert
distriktsordförande, MUF Västerbotten