facebooktwittermail d

Minknäringen är mycket väl kontrollerad

Minkarnas hälsa och välfärd dokumenteras återkommande på svenska farmer, skriver Jörgen Martinsson, Svensk mink. 

Att minkar skulle riskera människors hälsa är en kraftig överdrift, skriver Jörgen Martinsson. FOTO: PATRIK SÖDERSTRÖM/SCANPIX

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Bo Algers retorik är gammal och välkänd men desto mer förvånande är det att två djurhållare springer djurrättsaktivismens ärenden. Bedriver de verkligen lobbyarbete mot sig själva och sin egen verksamhet? Förstår de verkligen inte att djuraktivismens slutliga mål är att avskaffa all djurhållning och likställa människor och djurs rättigheter men knappast skyldigheter?

När debattörerna påstår att svenska minkgårdar har riskerat människors hälsa under Corona-pandemin gör dom precis som vanligt. De går nämligen på känslor i stället för att lugnt och sansat analysera situationen eftersom det inte gagnar deras intresse.

Svenska minkar och svenska minkuppfödare har varit väldigt väl kontrollerade sedan den första smittspridningen på en minkgård konstaterades i oktober 2020. När det gäller minkarna fungerar det som på människor. Smittspridningen går snabbt hos djuren och efter 10–14 dagar har det blåst över.

De absolut flesta minkarna får inga eller lindriga symptom och några dör men vi har inte kunnat konstatera någon anmärkningsvärd dödlighet. Även all personal som arbetar med mink har testats kontinuerligt och ingen av de som har haft covid-19 har blivit allvarligt sjuka. Ungefär som i samhället i övrigt förutom vad gäller intensivvård och död. Att minkgårdar skulle riskera människors hälsa är alltså ett kraftigt överdrivet påstående, för att inte säga en ren lögn.

När det gäller minkens hälsa och välfärd så är vi mycket väl kontrollerade och dokumenterade:

  • genom vårt eget djuromsorgsprogram, minkhälsan, där veterinärer har besökt våra gårdar kontinuerligt de senaste tio åren
  • genom vårt europeiska samarbete, WelFur, där oberoende har inspektörer besökt våra gårdar utifrån ett protokoll framtaget av sju olika universitet
  • genom att etologer besökt våra gårdar de senaste tio åren och framför allt och kanske det allra viktigaste genom de svenska minkuppfödarnas långa erfarenhet, stora kunskaper och stora engagemang

Svensk minkuppfödning är en del av och ett kretslopp till den svenska djurhållningen och det svenska lantbruket. Att de som undertecknat debattartikeln har en egen agenda som går ut på att förbjuda en mycket väl fungerande minkuppfödning har inget med djurvälfärd att göra.

Jörgen Martinsson

Vd Svensk Mink