facebooktwittermail d

Ministern svarar om gårdsförsäljning

Folkhälsominister Gabriel Wikström (S) slog spiken i kistan för svensk gårdsförsäljning av alkohol efter en artikel på Aftonbladet debatt i december 2014. Artikeln skrev han tillsammans med nykterhetsorganisationen IOGT-NTO:s förre ordförande Anna Carlstedt. Och han har inte ändrat sig sen dess i frågan.

Folkhälsominister Gabriel Wikström (S).
Folkhälsominister Gabriel Wikström (S). FOTO: KRISTIAN POHL REGERINGSKANSLIET

Debattartikeln hade rubriken "Vi stänger dörren för gårdsförsäljning av vin" och den rödgröna regeringen sa definitivt nej.

År 2012 gjorde Alliansen samma sak och stoppade det utredningsförslag som lagts fram. Den gången var det dåvarande barn- och äldreminister Maria Larsson från Kristdemokraterna som tog strid mot.

Hotar ensamrätten

ATL ställde fyra frågor till folkhälsominister Gabriel Wikström som svarade skriftlig på dem. På frågan varför Socialdemokraterna är mot gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker i Sverige svarar han att den svenska modellen bygger på att begränsa tillgången till alkohol.

"Detta gör vi i grunden genom Systembolagets ensamrätt. Problemet med gårdsförsäljning är just att det skulle utmana Systembolagets ensamrätt."

Öppnar upp för alla

Gabriel Wikström svarar vidare att gårdsförsäljningen skulle behöva göras tillgänglig för producenter i hela EU för att inte strida mot EU:s regler om diskriminering.

"Den statliga utredningen om vissa alkoholfrågor slog fast att det inte skulle vara möjligt att begränsa gårdsförsäljningen så att enbart svenska vinproducenter skulle kunna sälja mindre kvantiteter av sitt egenproducerade vin till besökare på gården. Därmed skulle europeiska alkoholproducenter kunna öppna butiker i Sverige utan att produktionen sker på den svenska landsbygden. Det skulle utmana den modell vi har idag. Därför stängde regeringen dörren för gårdsförsäljning."

Är dörren för alltid stängd för Socialdemokraterna när det gäller detta?

"Det är omöjligt att säga hur vi kommer ställa oss till olika frågor för all framtid, men så länge förutsättningarna ser ut som de gör nu så har jag svårt att se att vi skulle öppna dörren för gårdsförsäljning igen."

Är mikrobryggerier och småskalig produktion ett hot mot det svenska alkoholmonopolet?

"Nej, inte i sig självt. Men om vi öppnar upp för nya försäljningskanaler så kommer EU att ifrågasätta vår modell för alkoholförsäljning, och det är ett hot. Jag tror att det är bra att vi har småskalig produktion och mikrobryggerier."

Nytt sortiment

De svenska vinbönder som vill fortsätta att sälja sina viner får göra det till Systembolaget som börjat arbeta mer med lokala producenter.

"Producenterna har möjlighet att sälja sina produkter via Systembolaget, och jag vet också att Systembolaget har arbetat med att förenkla för lokalproducenter att få in sina varor i deras sortiment. Från och med september förra året har Systembolaget ett nytt sortiment för artiklar som är lokalt tillverkade i liten skala.", svarar Gabriel Wikström.

Finns det något bra för landsbygden och det lokala näringslivet med gårdsförsäljning av alkohol?

"Jag tror att gårdsförsäljning av olika varor är bra för landsbygden och det lokala näringslivet, men i det här sammanhanget måste vi komma ihåg att alkohol inte är en vara som alla andra. En bärande tanke i den svenska alkoholpolitiken är att begränsa de privata vinstintressena i handeln med alkohol eftersom de driver upp försäljning och konsumtion."