facebooktwittermail d

Ministern positiv till LRF:s förslag om bättre skydd för Sveriges bönder

Flera stora medier har de senaste dagarna uppmärksammat hur svenska bönder hotas av djuraktivister. LRF kräver skärpt lagstiftning och får stöd av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

På onsdagen samlade landsbygdsministern till en pressträff med anledning av de senaste dagarnas medierapportering om hur lantbrukare hotas av djuraktivister.

Tina Rudolphson och Palle Borgström.
Tina Rudolphson och Palle Borgström.

- Den senaste veckan har det kommit fram många rapporter och det är oerhört allvarligt. Det är totalt oacceptabelt det som händer, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

I måndags skrev LRF:s ordförande Palle Borgström en uppmärksammad debattartikel i Aftonbladet om hur ofta djuraktivister hotar lantbrukare och deras familjer. Artikeln väckte starka reaktioner. Under veckan har frågan belysts av både dagstidningar, radio och tv. Många lantbrukare har berättat hur de drabbats när aktivister hotat dem.

Med på mötet hos landsbygdsministern var nötproducenten Tina Rudolphson. Sedan i höstas har hon utsatts för upprepade hot när aktivister ringt och skickat sms till henne och hennes barn.

- De har hotat med att komma till min gård och demonstrera om jag inte konverterar till veganism. Jag har polisanmält allt, säger hon.

Hotat barnen

Varför väljer du att träda fram med namn nu?

- Om jag träder fram hoppas jag att fler vågar anmäla om de blivit utsatta.

Flera krav

Under mötet lämnade Palle Borgström över en lista med krav på åtgärder för att skydda svenska bönder från hot och hat. LRF kräver att det ska bli lättare att ställa aktivister inför rätta och vill också att demonstrationsrätten ses över. I dagsläget behövs inga tillstånd för att demonstrera utanför städerna och flera lantbrukare har drabbats av att närgånga aktivister demonstrerar vid gårdarna.

- I dag använder man en kombination av demonstrationsrätten och allemansrätten för att komma nära gårdar. Det är inte rimligt, säger Palle Borgström.

Till justitieministern

Justitieminister Morgon Johansson (S), som har frågorna om lag och rätt på sitt bord var dock inte med på mötet. Men Sven-Erik Bucht (S) lovade att lämna LRF:s förslag till honom.

- Vi är väldigt glada att landsbygdsministern ser på de här frågorna precis som vi gör. Vi förväntar oss att vi kommer att få ett möte med justitieministern också, säger Palle Borgström.

Tina Rudolphson vågade länge inte berätta för någon om hoten, men efter den senaste tidens mediala fokus på frågan träder hon fram. Sven-Erik Bucht (S) menar att hoten mot lantbrukare måste tas på största allvar.
Tina Rudolphson vågade länge inte berätta för någon om hoten, men efter den senaste tidens mediala fokus på frågan träder hon fram. Sven-Erik Bucht (S) menar att hoten mot lantbrukare måste tas på största allvar.

LÄS OCKSÅ: Inställd jakt på grund av djuraktivister

LÄS OCKSÅ: Så skyddar du dig mot aktivister

LÄS OCKSÅ: Minkfarmare misshandlades av aktivister

LRF:s förslag på åtgärder (i urval):

Hot och intrång

Förtydliga lagar så att aktiviteter med syfte att trakassera företagare och personer inte får ske på privat mark.

Det måste vara tydligt för alla att polisen kan stoppa aktivister som tränger sig in på gårdar. Det finns brister i skyddet mot olaga hot, hemfridsbrott och mot olaga intrång. Det krävs förändringar i Brottsbalken.

Hot på nätet

Polisen och andra myndigheter måste vända en utveckling där militanta aktivister hotar lantbrukare och deras familjer utan att riskera straff.

Nya brottskoder

För att kunna registrera hoten och kartlägga omfattningen behövs nya brottskoder. LRF föreslår dessa:

* Inbrott med djurrättsmotiv

* Olaga hot med djurrättsmotiv

* Olaga intrång med djurrättsmotiv.

Källa: LRF