facebooktwittermail d

Ministern: ”En allvarlig brottslighet”

Allt fler bönder har blivit utsatta för hot och trakasserier från djurrättsaktivister.

Nu ska en utredning se över straffskalorna för olaga intrång och även om en gårdsplan på ett lantbruk kan likställas med en byggnad.