facebooktwittermail

Ministern måste börja regera

Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta när jag får höra talas om "Flataklocksmodellen". En modell som landsbygdsminister Eskil Erlandsson ska låta bli sitt och departementets verktyg.

Efter drygt fyra år som ansvarig för landsbygdens frågor, har Eskil funderat klart, sedan skapar han Flataklocksmodellen. Och hoppas att övriga regeringen ska "nappa på den". Han beskriver den så här:

"Den geografiska mittpunkten i Sverige fastslogs år 1947 till Flataklocken i Medelpad. Mätningen gjordes på så sätt att man under en styv pappkarta av landet flyttade en nål tills kartan vägde jämnt. Det är inte många, om någon, som bor i Flataklocken i dag, men tanken och historien inspirerade mig att skapa ett första steg i vårt departements arbete med att landsbygdssäkra alla beslut", säger Eskil Erlandsson.

Jag kan nästan se det framför mig när ministern introducerar sin pappmodell på regeringssammanträdet. Alla ministrar blir fullt upptagna med att placera nålen rätt. Socialminister Hägglund konstaterar att andelen fattiga barn ökar i Sverige som en direkt konsekvens av regeringens politik.

Han kan dock med Flataklocksmodellen konstatera att ökningen av antalet fattiga barn är högre i de större städerna än på landsbygden. Skönt besked för socialministern. Hans politik är "landsbygdsäkrad" och kan fortgå.

Finansminister Anders, som är orienterare, känner sig upprymd. Han kommer snabbt fram till hur han kan ta sig snabbaste vägen fram utan att fastna i sankmark eller springa på berg. Han slänger sedan Flataklocksmodellen i papperskorgen så fort Eskil vänder ryggen till.

Jag skulle önska att landsbygdsministern ägnade mindre tid åt pappmodeller och mer tid till att regera. Han är till exempel oroad över de svenska grisbönderna. Jag skulle gärna se att den oron omsattes i praktisk handling. Det är dags att regeringen nu kommer fram med ett förslag om obligatorisk ursprungsmärkning av allt kött i Sverige och EU.

Det är dags att se till att tydliga miljökrav ställs även på jordbruksvaror som vi importerar. Det går att göra mer när det gäller den offentliga upphandlingen. Regeringen behöver ta klivet in och börja förhandla om EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Målet är en jordbrukssektor som baseras på marknadsekonomiska principer. I den meningen delar jag regeringens uppfattning. Men så länge stöden finns kvar är uppdraget att aktivt förhandla för att ge dem en skarp miljö- och klimatinriktning. Ett fortsatt stöd behövs till landsbygdsutveckling, med sikte på en mer diversifierad ekonomi på landsbygden.

Jag menar att det går att påverka med engagemang och aktivitet. Inget annat än ett fullt svenskt engagemang är försvarbart - saken gäller ju trots allt 500 miljarder kronor per år.

Det är dags för landsbygdsministern att börja regera. Det skulle tjäna både konsumenter och jordbrukare väl.

Matilda Ernkrans
Miljö- och jordbruksutskottets ordförande (S)