facebooktwittermail d

Minister vill se fler trähusbyggen

Sverige behöver bygga fler bostäder och bostadsminister Peter Eriksson, MP, vill att fler av dem ska vara i trä.

Bostadsminister Peter Eriksson vill se fler hus byggda i trä för mindre klimatpåverkan och fler jobb.
Bostadsminister Peter Eriksson vill se fler hus byggda i trä för mindre klimatpåverkan och fler jobb.

Antalet påbörjade bostäder har ökat stort de senaste åren, men det finns mycket att ta igen efter många år av bostadsbyggande som har legat mycket lägre än befolkningsökningen.

I nästan alla kommuner råder bostadsbrist och enligt Boverkets beräkningar behöver Sverige 710 000 nya bostäder på tio års sikt.

– Vi kan om vi vill, sa bostadsminister Peter Eriksson (MP) vid Trä & teknikmässan som pågår i Göteborg.

Krävs många nya bostäder

Det handlar om att under flera år bygga många bostäder.

– Svensk byggindustri behöver bygga mycket under lång tid, antagligen mer än tio år.

Peter Eriksson vill att träbyggandet ökar och hans käpphäst är att öka det industriella byggandet, eftersom han anser att det är både billigt och bra.

– Då kan man också bygga mer i trä och få mindre klimatpåverkan.

Ge sysselsättning

En viktig aspekt av industriellt byggande är också att en stor del av byggprocessen kan ske i områden där arbetstillfällen är efterfrågade, enligt Peter Eriksson.