facebooktwittermail

Minister varnar för finsk köttkris

Finlands jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila varnar för at den finska köttproduktionen upphör om inte de växande kostnaderna uppmärksammas i producentpriserna.

Exempelvis har gödselpriserna gått upp med över 40 procent och energipriset med 13 procent. Samtidigt har producentpriset på kött stigit med endast 1 och 6 procent, uppger Svenskayle.fi.

Ministern vill nu att handeln och industrin i april når en lösning som lyfter köttproduktionen ur krisen.

Annars menar minister Sirkka-Liisa Anttila att det kan bli tal om att göra som i det franska exemplet, där man infört tvångsavtal för att säkra livsmedelsproducenternas ställning. ATL.nu