facebooktwittermail d

Brittisk jordbruksminister positiv till genredigerade grödor

Genredigerade grödor behövs för att jordbruket ska klara framtida utmaningar, anser Storbritanniens jordbruksminister George Eustice.

Storbritanniens jordbruksminister George Eustice.
Storbritanniens jordbruksminister George Eustice. FOTO: WIKTOR DABKOWSKI/ZUMA/IBL

Den brittiske jordbruksministern George Eustice uttalar sig nu om att genredigerade grödor behövs för att jordbruket ska klara framtida utmaningar. Jordbruksministern vänder sig mot EU-domstolens beslut att klassa grödor som GMO om de är framtagna med till exempel Crisp/cas9, rapporterar Vetenskapsradion. George Eustice säger också att genredigering i stora drag är en förlängning av konventionell växtförädling som vi har haft i årtionden och att tekniken behövs bland annat för att minska mängden kemiska bekämpningsmedel.

EU-domstolens slog i juli i år fast att moderna växtförädlingsmetoder, som Crispr/cas9-tekniken, ska omfattas av EU:s lagstiftning om genmodifierade grödor. Crispr/cas9-tekniken används för att göra riktade förändringar i arvsmassan, till exempel inom växtförädling. Det handlar till exempel om att göra grödor motståndskraftiga mot torka, kyla eller salt eller att göra de mer resistenta mot sjukdomar och insekter, som ett alternativ till kemisk bekämpning. Tekniken har dock fått kritik av miljöaktivister för att inte vara säker.