facebooktwittermail

Minimistandard för djurvälfärd

EU-parlamentets tvärpolitiska grupp för djurvälfärdsfrågor vill att den nyinstiftade plattformen för djurvälfärd tar upp minimistandarder för mjölkkor och kaniner.

EU-parlamentets tvärpolitiska grupp för djurvälfärdsfrågor vill att den nyinstiftade plattformen för djurvälfärd tar upp bland annat minimistandarder för mjölkkor.
EU-parlamentets tvärpolitiska grupp för djurvälfärdsfrågor vill att den nyinstiftade plattformen för djurvälfärd tar upp bland annat minimistandarder för mjölkkor. FOTO: ANN LINDÉN

Gruppen, där bland andra de svenska EU-parlamentarikerna Fredrick Federley (C), Marita Ulvskog (S) och Jasenko Selimovic (L) är med,, har lämnat ett antal rekommendationer till EU-kommissionen om vilka ämnen som plattformen bör ta upp. Till dem hör minimistandards för kaninuppfödning, förbättrade förhållanden för mjölkkor, ansvarsfull hästhållning och forskning kring hur lokala produktionskedjor kan korta djurtransporterna. Det ställs inga krav på lagändringar.

EU-parlamentets tvärpolitiska grupper är frivilliga sammanslutningar över partigränserna, och kan inte uttala sig å parlamentets vägnar.

Djurvälfärdsplattformen har ännu inte haft sitt första möte, men ska samla representanter för branschorganisationer, civilsamhällets organisationer, medlemsländer, forskning, myndigheter och internationella institutioner som Världsorganisationen för djurhälsa, OIE. Tanken är att plattformen främst ska fungera som ett sätt att utbyta erfarenheter och sprida goda exempel på djurvälfärdsområdet.

Läs mer: Plattform för djurvälfärd beslutad