facebooktwittermail d

Miniminivåer för rovdjur ses över

Naturvårdsverket inleder en översyn av vad Sveriges miniminivåer för varg, lo, björn och järv ska ligga på i framtiden.

Naturvårdsverket har inlett en översyn av miniminivåerna på rovdjur - det vill säga det lägsta antalet djur som måste finnas för att arterna ska överleva.
Naturvårdsverket har inlett en översyn av miniminivåerna på rovdjur - det vill säga det lägsta antalet djur som måste finnas för att arterna ska överleva. FOTO: MOSTPHOTOS

Under förra veckan uppmanade Naturvårdsverket landets länsstyrelser att lämna förslag på miniminivåer för rovdjur i länen. Anledningen är att Naturvårdsverket har inlett en översyn av nivåerna på björn, järv, varg och lo - det vill säga det lägsta antalet rovdjur som måste finnas för att arterna ska överleva.

Miniminivåerna ska ses över minst vart femte år. Den senaste översynen skedde 2014.

"Varje länsstyrelse ska samverka med sin viltförvaltningsdelegation om förslag på nya miniminivåer och länsstyrelserna ska också samverka med varandra om förslagen", säger Hanna Dittrich Söderman, rovdjurshandläggare vid Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Enligt Naturvårdsverket är länsvisa miniminivåer för rovdjur allt annat än optimalt, bland annat för att det kan göra det svårt att uppfylla vissa politiska mål som rör rovdjursbeståndet i Sverige. Ett sådant mål är ökad spridning av rovdjur och minskade koncentrationer av varg. Med anledning av det har Naturvårdsverket uppmanat regeringen att ta bort kravet på länsvisa miniminivåer, skriver verket i ett pressmeddelande.

Översynen ska vara klar senast 2019. De redan angivna miniminivåerna gäller fram tills att beslut om nya har tagits.

LÄS OCKSÅ: Lodjursjakten stoppad i fem län

LÄS OCKSÅ: Jägareförbundet kräver utökad björnjakt