facebooktwittermail

Mineralbolag får inte köpa mark

Mineralbolaget Contintental Precious Minerals som tror sig hittat en av världens största uranfyndigheter i Jämtland får inte köpa ett åtta hektar stort markområde i trakten.

Högsta förvaltningsdomstolen har inte meddelat prövningstillstånd, uppger Östersunds-Postens nätupplaga.

Tidigare har Jordbruksverket, länsstyrelsen och förvaltningsrätten avslagit förvärvstillståndet.

Marken ligger inom det område i Oviken som företaget anser sig ha påträffat en av världens största uranfyndigheter.

I sin ansökan har bolaget skrivit att marken ska användas till annat ändamål än jord- och skogsbruk och har hänvisat till undersökningstillståndet som Bergmästaren har gett.
Men högsta förvaltningsdomstolen har inte funnit några skäl att meddela prövningstillstånd, och därmed står kammarrättens avslag fast. ATL.nu