facebooktwittermail d

Kraftigt sänkt skördepotential för raps

En mindre areal vinterskadad höstraps ser ut att ha dömts ut i Skåne än vad som först befarades. Men skördepotentialen är kraftigt sänkt på många håll.