facebooktwittermail d

Mindre vetelager fortsatt rekordhöga

De globala lagren av vete, majs och sojabönor faller men är fortfarande rekordhöga, enligt det amerikanska jordbruksdepartementet.

Världens lager av vete skrivs ned med 1,3 miljoner ton till 237,6 miljoner ton i den senaste Wasde-rapporten från det amerikanska jordbruksdepartementet, men är fortsatt rekordhögt.

Konsumtionen av vete väntas sjunka, men både utbud och den fortsatt rekordhöga produktionen justeras ned i den mån att lagret sänks.

EU:s produktion ökar

Lägre skördar prognostiseras i Indien och Australien, medan EU:s veteproduktion skrivs upp med 0,5 miljoner ton.

Ryssland som har varit starka på exportmarknaden tappar nu i konkurrenskraft gentemot EU och exporten från landet skrivs ned med 0,5 miljoner ton.

Syns i statistiken

Devalveringen av den argentinska valutan och borttagandet av exportskatter och exportkvoter verkar nu visa sig i exportstatistiken. USDA höjer landets export med 0,5 miljoner ton.

Utbud, produktion och lager av annan spannmål sänktes också mest på grund av lägre ingående lager av majs i Brasilien och lägre produktion i Sydafrika.

Världens skörd av oljeväxter sänks något till 527 miljoner ton med nedjusteringar av bland annat sojabönor och raps. De globala lagren av oljeväxter sänks med 1,7 miljoner ton till 89,5 miljoner ton.