facebooktwittermail

Mindre risk för mul- och klövsjuka

Risken minskar för att mul- och klövsjuka sprider sig i Bulgarien. Därför har EU-kommissionen dragit ner på restriktionsområdet.

Hög risk för mul- och klövsjuka är det nu bara i två områden, medan risken bedöms som låg i ytterligare tre. D

et först smittade djuret påträffades nära den turkiska gränsen i slutet av 2010. Inga nya utbrott har rapporterats sedan 31 januari.Jan Olsson