facebooktwittermail d

Mindre regelkrångel med nytt projekt

Öka myndigheters kunskap om regelkrånglet och ta fram verktyg som underlättar för lantbrukaren vid administrationen. Det är två av målen i ett nytt projekt som Svensk Mjölk har startat.

Syftet är även att lämna förslag på förenklingar till myndigheter. Projektet är treårigt med avsikt att förenkla för mjölkbönderna eftersom det är en viktig del för att öka mjölkinvägningen i Sverige, skriver de på sin hemsida.

Projektet inleds 24 mars med projektgruppsmöte med en mjölkföretagare från varje mejeriförening där regelverk och kontroller ska diskuteras.

Nästa år presenterar Svensk Mjölk de första tankarna och idéerna i projektet där både mjölkföretagare, myndigheter och politiker är inbjudna. ATL.nu