facebooktwittermail d

Mindre pengar till skogsägare för skydd av skog

Regeringens budget innebär mindre pengar för skydd av skog och annan natur. 

Resultatet blir att skogsägare som är villiga att avsätta skog för naturvård får vänta på ersättning. 

Naturvårdsverket har beslutat att fördela mindre pengar till skogsägare för skydd av skog.
Naturvårdsverket har beslutat att fördela mindre pengar till skogsägare för skydd av skog. FOTO: ISTOCK

Att det skulle bli mindre pengar till skydd och skötsel av värdefull natur stod klart i samband med regeringens budgetproposition som kom i november. 

Cirka 1,5 miljarder mindre till skydd och skötsel 

Nu har Naturvårdsverket beslutat hur den minskade budgeten ska fördelas inom verksamheten och till landets länsstyrelser. Jämfört med budgeten för 2022 minskar anslaget enligt ett pressmeddelande från Naturvårdsverket med 550 miljoner kronor för skydd av värdefull natur medan minskningen för området skötsel är cirka 930 miljoner kronor.

– När det gäller skyddsanslaget är det fortfarande historiskt sett en ganska hög nivå på det. Men det är en sänkning med 30 procent från förra året, säger Claes Svedlindh, chef för naturavdelningen på Naturvårdsverket.