facebooktwittermail d

Mindre mängd importerat lammkött

Årets första kvartal rasade importen av lammkött från Nya Zeeland med 43 procent. Svensk produktion ligger fortfarande långt under efterfrågan.

FOTO: MOSTPHOTOS

Det är ett trendbrott efter flera år av ökande och oförändrade importvolymer. Sedan 2007 har importen av lamm- och fårkött ökat med 50 procent.

– Konsumtionen har fördubblats på tio år och den svenska produktionen har inte kunnat hänga med. Frågan är ju varför vi inte ser samma prisutveckling som för nöt- och griskött, säger Tomas Olsson, ordförande för Svenska Lammköttsproducenter.

Finns intresse

Han tror att det behövs en prisökning för att få upp den inhemska produktionen på en mer självförsörjande nivå. Priserna har varit bra på våren, men sedan sjunkit till hösten. Nu hoppas han att priserna ska hålla i sig.

– Det finns ett stort intresse och många vill köpa livdjur, men många har hobbyverksamhet och väldigt små besättningar, säger han.

Sverige producerar en väldigt liten del av landets totala efterfrågan på lammkött. Men i de senaste siffrorna från jordbruksverket kan man se att den totala lammköttsimporten minskade med 8,6 procent första kvartalet 2017 i förhållande till förra året.

– Det finns ett lite tråkigt svar på varför lammköttsimporten minskade. Påsken var sen, och tittar man några år tillbaka i tiden så ser man att det har tydlig påverkan på första kvartalet. Vi får se lite längre fram i år om vi har en reell minskning, säger Tomas Olsson.

Tomas Olsson, ordförande för Sveriges Lammköttsproducenter tillsammans med sin fru Anna Olsson. De driver ett produktionslantbruk med köttdjur och avel på Norrby Gård utanför Kungsör.
Tomas Olsson, ordförande för Sveriges Lammköttsproducenter tillsammans med sin fru Anna Olsson. De driver ett produktionslantbruk med köttdjur och avel på Norrby Gård utanför Kungsör. FOTO: NORRBY GÅRD

Går till Asien

Importen av nyzeeländskt lammkött har enligt rapporten rasat med nästan hälften och importflödena har delvis flyttats över till Irland. Den stora minskningen beror enligt Jordbruksverket på lägre produktionskapacitet och pågående besättningsuppbyggnad, men nya marknader är också en variabel.

– En stor del av det Nyzeeländska lamm- och fårköttet går till Asien numera, säger han

Den svenska lammproduktionen i antal slaktade lamm, motsvarar samma period 2016, men besättningarna utökas.

I siffrorna syns en kraftig ökning av antalet tackor och baggar som med stor sannolikhet kan ha med djurvälfärdsersättningen att göra. Ersättningen är utformad så att man kan ansöka om ersättning för alla tackor och baggar som blir minst 12 månader under hållandeperioden eller är satta i avel.

– Man kan nog anta att ersättningens utformning har med saken att göra, säger Tomas Olsson.

Importerat får- och lammkött 2016

32 procent från Irland.

29 procent från Nya Zeeland.

22 procent från Nederländerna.

(En del av det får- och lammkött som importeras från andra EU-länder kan ha ursprung utanför EU.)

Källa: Jordbruksverket

LÄS MER: Rekordlite svenskt lammkött i påsk

VIDEO: Stor potential för lamm

PREMIUM: Frustrerat läge för svenska lammproducenter