facebooktwittermail d

Mindre huggning i skogen

Enligt Skogsstyrelsens prognos minskar bruttoavverkningen i skogen något i år.

Bruttoavverkningen beräknas i år bli 91 miljoner skogskubikmeter, enligt Skogsstyrelsens prognos. Det är en liten minskning jämfört med förra året.

Bruttoavverkningen 2014 var 91,5 miljoner skogskubikmeter, vilket var den högsta noteringen sedan 2007 och en ökning med sju procent jämfört med 2013.

Räknas fram

Prognosen för 2015 bygger på ett antal underlag och antaganden.

Ett av underlagen är beräkningar som bygger på industrins produktion av sågade trävaror och pappersmassa. Med hjälp av råvaruåtgångstal för att producera olika produkter räknas virkesförbrukningen fram. Därefter görs justeringar för lagerförändringar samt import respektive export av rundvirke och flis.