facebooktwittermail

Mindre förlust än väntat för SCA

Exklusive effekten av engångsposter relaterade till avvecklingen av tryckpappersverksamheten var resultatet för det tredje kvartalet något bättre än kvartalet innan för skogsbolaget SCA.

Produktionsstoppet på Östrand i juli påverkade resultatet negativt.
Produktionsstoppet på Östrand i juli påverkade resultatet negativt. FOTO: KJELL-ARNE LARSSON/TT

Jämfört med motsvarande kvartal i fjol försämrades det dock på grund av lägre försäljningspriser i samtliga segment, ett oplanerat produktionsstopp i Östrand och en positiv engångseffekt föregående år från försäljningen av terminalen i Rotterdam.