facebooktwittermail d

Mindre förbrukning med ombyggd gasmotor

Med en ombyggd gasmotor minskar bränsleförbrukningen med tio procent.

Gasmotorer för bussar och tyngre fordon är från början ombyggda dieselmotorer, vilket inte är optimalt. Detta eftersom gas påminner mer om bensin än diesel, enligt lundaforskaren Mehrzad Kaiadi, som nyligen disputerade i förbränningsmotorer vid Lunds Tekniska Högskola.

Justeringarna han har gjort handlar om hur motorn andas, enligt ett pressmeddelande från universitetet.

Minskad bränsleförbrukning


Genom att installera en turbo med variabel geometri, en turbotyp som vanligtvis bara finns i dieselmotorer, så förbättras luftflödet. Med det minskar bränsleförbrukningen.

Mehrzad Kaiadi har också ändrat på kolven genom att göra en grop på ovansidan i form av en propeller. När kolven rör sig bildas virvlar som sätter fart på förbränning.

Den ökade cirkulationen gör att förbränningen tål mer luft och återförda avgaser, vilket också leder till minskad bränsleförbrukning.

Styrsystem


Blir utspädningen för stor dör förbränningen, men Mehrzad Kaiadi har utvecklat ett styrsystem som känner av utspädningen och därmed kommer man runt det.

Förbättringarna ska också fungera för gasmotorer i personbilar.
Enligt universitet har Volvo har följt arbetet noga. ATL.nu