facebooktwittermail

Mindre ersättning för älgskador i Finland

Den finska statens ersättning till skogsägare för skogsskador orsakade av hjortdjur minskade med 30 procent mellan 2018 och 2019.

Trots lägre älgstam än i Sverige är betesskador ett problem även i Finland, där staten i år betalar ut 15 miljoner kronor i ersättning.
Trots lägre älgstam än i Sverige är betesskador ett problem även i Finland, där staten i år betalar ut 15 miljoner kronor i ersättning. FOTO: ULF ARONSSON

Finska staten betalar i år ut cirka 15 miljoner kronor för skogsskador förorsakade av älgar och andra hjortdjur under fjolåret. Det skriver finska Skogscentralen i ett pressmeddelande. Ansökningarna om ersättning minskade mellan 2018 och 2019, och den beviljade ersättningen är också 30 procent lägre.