facebooktwittermail d

Miljövärden öppnar för nya intäktsmöjligheter från skog

Ökat fokus på klimat och biologisk mångfald leder till en gryende marknad för andra värden från skog än virket. Men kan, och bör, alla värden prissättas?