facebooktwittermail d

Miljöutskott tar ställning för ursprungsmärkning

EU-parlamentets miljöutskott vill ha obligatorisk ursprungsmärkning för mjölk, ost, grädde, bacon och korv.

Än en gång höjer EU-parlamentariker rösten för obligatorisk ursprungsmärkning på fler livsmedel.

I dag, tisdag, röstade parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet igenom en resolution för märkning av mjölk och vad man kallar "lätt bearbetade" mejeri- och köttprodukter. Det handlar om varor som ost, grädde, bacon och korv.

Kostsamt med märkningskrav

När EU-kommissionen för något år sedan undersökte möjligheterna till liknande märkningskrav kom den fram till att det skulle kosta industrin mer än det skulle smaka konsumenterna.

Miljöutskottets ledamöter anser att kostnaderna överskattats och konsumenternas betalningsvilja underskattats.

Tar ställning i april eller maj

Tidigare har EU-parlamentet uttalat sitt stöd för obligatorisk ursprungsmärkning av kött som ingrediens, något som EU-kommissionen också bedömt som för dyrt att införa.

Hela EU-parlamentet väntas ta ställning till resolutionen i april eller maj. En resolution är en viljeyttring från parlamentet, men har ingen tvingande effekt.