facebooktwittermail d

Miljöutskott ratar glyfosat

Glyfosat bör inte få förlängt godkännande. Det säger EU-parlamentets miljöutskott.

På tisdagsmorgonen röstade EU-parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet igenom en resolution som uppmanar EU-kommissionen att stoppa godkännandeprocessen för bekämpningsmedlet glyfosat.

Parlamentet avgör i april

Fler och öppnare studier av medlets eventuella hälsorisker krävs innan det är möjligt att ta ställning till ämnets fortsatta användning i EU, anser parlamentarikerna. EU-parlamentet har inget formellt inflytande över godkännandeprocessen. Hela parlamentet väntas ta ställning till resolutionen i april.

Som ATL tidigare skrivit stoppades den planerade omröstningen om godkännande av glyfosat när EU-kommissionen gjorde bedömningen att det inte skulle finnas någon kvalificerad majoritet för det bland medlemsländerna.

Söker brett stöd

När det kan bli en ny omröstning är fortfarande oklart, men EU-kommissionen har sagt att den söker ett brett stöd för ett godkännande bland medlemsländerna. Det gällande godkännandet går ut den sista juni i år.

EU:s kemikaliemyndighet, ECHA, ska granska glyfosatets hälsorisker. Den utvärderingen beräknas bli klar tidigast i slutet av 2017.

Ingen anledning att vänta

EU-kommissionen säger sig inte se någon anledning att vänta med ett beslut om växtskyddsmedlets framtid tills dess.

Skulle myndigheten komma fram till att ämnet är hälsofarligt så är det inget som hindrar att godkännandet ses över igen då, sa en talesperson för EU-kommissionen när frågan debatterades i miljöutskottet.