facebooktwittermail

Miljöutskott får inflytande över Cap

Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken har orsakat en dragkamp i EU-parlamentet. Miljöutskottet vann.

Jytte Guteland (S) hade helst sett att EU-parlamentets Miljöutskott fått ensamt ansvar för delar av Cap-reformen, men är glad att miljöpolitikernas inflytande över processen ökat.
Jytte Guteland (S) hade helst sett att EU-parlamentets Miljöutskott fått ensamt ansvar för delar av Cap-reformen, men är glad att miljöpolitikernas inflytande över processen ökat. FOTO: MATHIEU CUGNOT

EU-parlamentets Miljöutskott får mer att säga till om i reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Parlamentets ordförandekonferens har gett utskottet stärkt status i beslutsprocessen när det gäller lagstiftningen kring de nationella strategiska planer som ska bli grunden för den nya jordbrukspolitiken. Nu måste Jordbruksutskottet, som har huvudansvaret för ärendets resa genom parlamentet, ta större hänsyn till Miljöutskottets åsikter.