facebooktwittermail d

Öppet för miljöundantag nästa år

Dispens från krav på gröddiversifiering och odling på träda blir möjligt 2023.