facebooktwittermail d

”Miljörörelsen vill klä sig i idrottsföreningens kläder”

Kräver större makt till röster som vill inskränka brukande- och äganderätten.

Skogen – som allt fler som inte äger den vill ha allt mer makt över. FOTO: TERJE PEDERSEN/TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Att flera av miljörörelsens organisationer driver en politisk agenda har under senare år stått allt mer klart. Ofta är linjen att ägande- och brukanderätten till skog och mark ska inskränkas. En position som är lätt att placera på en klassisk höger-vänsterskala.

Det är därför aningen magstarkt när företrädare för Skydda skogen, Älvräddarnas samorganisation, Fältbiologerna, Svenska Rovdjursföreningen och Birdlife Sverige vill likställa sin verksamhet med kvinnojourers och idrottsföreningars, vilket de gör i en debattartikel i Altinget (25/11).

Det är en jämförelse som skaver eftersom miljöorganisationerna jämfört med de flesta andra av civilsamhällets föreningar driver en hård politisk agenda.

Budskapet som de fem organisationerna trycker ut är att föreningarnas verksamhet – det vill säga opinionsbildningen – är en motvikt till näringslivets budskap och därför ska staten se till att organisationerna har mycket att säga till om. Men eftersom konflikten i miljö- och klimatpolitiken ofta står mellan vem som ska ha kontrollen över värdefulla naturområden är det kravet långt mer kontroversiellt än vad det kan verka.

Det som egentligen efterlyses är att staten ska ge allt större makt till röster som vill inskränka brukande- och äganderätten.