facebooktwittermail d

Miljöpartiet vill ge mer ersättning till skogsägare

I partiets skogspolitiska paket ingår åtta miljarder om året till skydd av skog.