facebooktwittermail d

Miljöpartiet: "Sverige bör upp till Finlands nivå"

Miljöpartiet vill satsa en halv miljard kronor årligen på ökad matsäkerhet och mer ekologiskt jordbruk. Målet är att Sveriges självförsörjningsgrad ska bli 80 procent mot dagens 50 procent.

Språkröret Isabella Lövin (MP) anser att egenproducerad biogas och biodiesel ger högre livsmedelssäkerhet.
Språkröret Isabella Lövin (MP) anser att egenproducerad biogas och biodiesel ger högre livsmedelssäkerhet.

MP avslutar årets Almedalsvecka. En av nyheterna är att partiet nu går ut med att Sverige ska höja självförsörjningsgraden rejält. Anslagen för omställning till ekologisk produktion ska fördubblas och målet för hur mycket av jordbruksmarken som ska vara ekologisk höjs till 40 procent.

Lyfter fram torkan

I en debattartikel i Svenska Dagbladet i dag skriver partiets ena språkrör Isabella Lövin om torkan och hur den visar hur sårbart Sverige är.

"Denna sommar har med brutal tydlighet visat det som många varnat för. Det produceras för lite inhemska livsmedel för att vi ska vara tillräckligt motståndskraftiga i händelse av kris eller rent av krig", skriver hon.

Grannen i öster

Partiet använder Finland som en förebild som har 80 procents självförsörjning när det gäller livsmedel, långt högre än Sverige. Miljöpartiet vill bland annat se över hur mark som ligger i träda ska kunna användas lättare, och betonar att förnyelsebara bränslen bidrar till livsmedelssäkerheten.

"Att minska beroendet av importerat bränsle och i stället satsa på egenproducerad biogas och biodiesel samt egenproducerar solel är alltså inte bara bra för klimatet, det ger också en högre livsmedelsäkerhet", skriver språkröret.

Miljöpartiet vill också öka stödet för svenskproducerat foder och minska beroendet av importgödsel.

LÄS OCKSÅ: Högsommarvärmen blir kvar i nästa vecka

LÄS OCKSÅ: Översyn av viltförvaltningsdelegationer får nytt stöd