facebooktwittermail d

MP: ”Hållbart skogsbruk måste löna sig”

På liknande sätt som när en jordbrukare vill gå över från konventionellt jordbruk till ekologiskt, ska en skogsägare kunna få stöd för omställningen till hyggesfritt, skriver Karolina Skog (MP) och Maria Gardfjell (MP).

Arkivbild.
Arkivbild. FOTO: THOMAS ADOLFS N/SCANDINAV

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det finns ett stort engagemang för svenska skogar. Skogen är central för flera tunga grenar av svensk ekonomi och viktig för skogsnäringen, rennäringen och besöksnäringen. Skogen är också en del av oss. Djupt i den svenska folksjälen bär vi på en stolthet över våra skogar.

Den allra största delen av skogsmarken i Sverige brukas. Trots att allt mer värdefull natur skyddas genom regeringens satsningar, kommer brukad skog även fortsättningsvis att dominera.

Ska vi ha en skog att vara stolta över även i framtiden måste skogarna brukas hållbart. Med 330 000 skogsägare borde det finnas goda förutsättningar för ett variationsrikt skogsbruk.

En grön omställning måste ske och den ska ledas av ansvarstagande skogsägare. För det krävs stöd från ett regelverk som främjar ett mer hållbart skogsbruk. Vi kan inte förvänta oss att omställningen ska falla ut av sig självt om det inte lönar sig att gå den vägen. Därför vill Miljöpartiet modernisera naturvården och utveckla nya modeller för ersättning.

Markägare behöver få bättre stöd och villkor när de vill skydda värdefull skog, eller behöver göra skötselåtgärder.

Hyggesfritt skogsbruk är ett samlingsnamn på mer naturnära skogsbruksmetoder. Skogsbruk utan stora kalhyggen gör att skogskänslan finns kvar, att förutsättningarna för att bevara biologisk mångfald blir bättre och att besöksnäringen på landsbygden gynnas.

I regering har vi stärkt rådgivningen för markägare att bruka hyggesfritt. Den bör utvidgas med mer rådgivning om skogsbruk med hög motståndskraft mot klimatförändringar, torka och bränder.

Klimatanpassning i skogsbruket är långsiktigt lönsamt. Genom mer lövinblandning och att återväta mark skapas motståndskraft. Vi föreslår en satsning på ett särskilt omställningsstöd för hyggesfritt skogsbruk.

På liknande sätt som när en jordbrukare vill gå över från konventionellt jordbruk till ekologiskt, ska en skogsägare kunna få stöd för omställningen till hyggesfritt. Staten ska agera föregångare och utveckla dessa metoder inom den skog som vi äger gemensamt.

I skogsdebatten målas ofta upp två konflikter, som vi vill utmana. Den ena är att det finns en motsättning mellan ett lönsamt skogsbruk och möjligheten att nå målen för biologisk mångfald. Den andra är att åtgärder för klimatet ställs emot biologisk mångfald. Med klok och sammanhållen politik för naturvård och skogsbruk kan dessa motsättningar hanteras.

Det måste och kan bli mer lönsamt att bruka skogen utan att förbruka artmångfald eller kolsänkor. Vi vill underlätta långsiktig förvaltning, mångbruk och moderna, naturnära brukningsmetoder.

Skogen är viktig för många. Den är hem åt en stor del av vår biologiska mångfald, viktig för friluftsliv och för klimatet. Levande skogar är förutsättningen för viktiga näringar som pappers- och förpackningsindustrin, trävaruproduktionen, besöksnäring och rennäringen. Och allt detta är beroende av en skog som även finns kvar på sikt.

Det ska löna sig även ekonomiskt att värna om våra skogar. Det tjänar vi alla på.

Karolina Skog (MP),

riksdagsledamot och ekonomisk- politisk talesperson

Maria Gardfjell (MP),

riksdagsledamot och 1e vice ordf Miljö- och jordbruksutskottet