facebooktwittermail

”Hållbarhet ska löna sig i skogen”

Skogsägare ska ges möjlighet att förena hållbarhet med lönsamhet, skriver Miljöpartiets Maria Gardfjell och Karolina Skog i en slutreplik.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Den 25 maj skrev vi att hållbart skogsbruk måste löna sig. Det rörde upp känslor hos Anders Pettersson, Västerbottens Allmänningsförbund (4/6). Men det finns ingen anledning till panik.

De många mindre skogsägarna ska få förutsättningar att bedriva ett variationsrikt skogsbruk, skriver Gardfjell och Skog. FOTO: GORM KALLESTAD/TT

Pettersson lyfter att äganderätten behöver stärkas. Men trakthyggesbruket har knappast vuxit fram underifrån, utan är mer anpassat för skogsindustrin än för enskilda skogsägare. Vi förespråkar att de många mindre skogsägarna ska få förutsättningar att bedriva ett variationsrikt skogsbruk.

Pettersson menar felaktigt att vår syn på skogsbruk leder till omvänd klimatpåverkan. Skogen fungerar som en kolsänka, hyggesfritt skogsbruk har fördelar i att kolet i mark och kvarvarande växtlighet bevaras. Dagens skogsbruk med kalavverkningar leder till förlust av både viktiga kolförråd och biologisk mångfald. Detta spär på klimateffekten.

Finland är ett bra jämförelseland. Där ska det statliga skogsbolaget öka andelen mark som brukas med hyggesfria metoder till 25 procent vid nya avverkningar. Sverige bör följa efter för att dra nytta av fördelarna som kommer med det.

Miljöpartiet anser att mer varierat skogsbruk också behövs för att bidra till en stor mängd produkter som kan bidra till en växande bioekonomi. Skogen är central om världen ska klara 1,5-gradersmålet.

Under Parisavtalet kom världens ledare överens om att bevara och förbättra världens skogar. Vi behöver en omställning till mer hållbart brukande av skogar, restaurering av ekosystem och skydd av skogar med höga naturvärden som hotas.

Om Anders Pettersson oroas av vinstintressen finns ingen anledning till panik. Vår skogspolitik handlar om det - att skogsägare ska ges möjlighet att förena hållbarhet med lönsamhet.

 

Maria Gardfjell (MP)
riksdagsledamot och skogspolitisk talesperson

Karolina Skog (MP)
riksdagsledamot och ekonomiskpolitisk talesperson