facebooktwittermail

Miljonstöd för försök med kabeldriven eltraktor

Energimyndigheten satsar 3 040 000 kronor i stöd för att utveckla en kabeldriven eltraktor. Bakom idén står entreprenören Kurt Hansson från Sala.

Innovatören Kurt Hansson från Sala har under lång tid arbetat med att utveckla elanvändningen för maskiner inom lantbruket och är själv självförsörjande via solceller på gården.

Nu ska Kurts idé om en kabeldriven eltraktor undersökas närmare i ett projekt där även Sala-Heby Energi, Sweco och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) deltar.

- Grunden för projektet lade jag för tre år sen och idén är att när solen lyser på våra solceller kan vi använda elen till att driva våra traktorer med. Då får vi bort dieseln, förklarar Kurt Hansson.

Batteripack på 4,5 ton

Under mars till september kan man i Sverige få ut en hel del solenergi, inte minst om man använder solföljare som till skillnad från de fasta solcellerna följer solens gång. Problemet har varit att hitta batterier som klarar av att driva en kraftkrävande traktor under flera timmar.

- Mina beräkningar visar att det behövs ett batteripack som väger 4,5 ton för att klara 4 timmars drift av en traktor. Sen behöver det laddas om och ett nytt batteripack tas i bruk.

Ett eldrivet batteri i bilar laddas upp vid inbromsning och behöver heller inte samma maxeffekt som ett för traktor. Dessutom, ett batteripack för traktor skulle kosta 5,5 miljoner kronor styck och eftersom det skulle behövas tre i snitt blir kostnaden alldeles för hög.

- Vikten skulle man klara även om traktorn blir trögare men det är ju framför allt kostnaden som är orimlig. Tre batterier kostar då 16,5 miljoner kronor och det håller inte, menar Kurt.

Plöjde med el redan 1923

Det är av denna anledning han nu har lanserat idén med en kabel som ersätter de dyra batterierna.

Men är det verkligen rimligt att en kabel kan användas i dagens jordbruk?

- Det här är inget nytt, man gjorde försök med detta redan på 1920-talet. Hösten 1923 plöjde man 90 hektar genom kabeldrift så varför skulle vi inte kunna göra det nu? I dag har vi bättre förutsättningar än vad de hade då.

Nu blir målet att genom projektet få fram en traktor som fungerar som en vanlig traktor, men använder mindre mängd energi, både för miljön och plånbokens bästa.