facebooktwittermail d

Miljonsmäll för Sten Ivan när tallarna måste avverkas

Vid salmonellautbrott betalas miljoner i stöd till drabbade lantbrukare – men Sten Ivan Danielsson får stå för hela kostnaden själv när hans tallbestånd angripits av den nya svampsjukdomen diplodiasjuka.