facebooktwittermail

Miljonsatsning på bättre skogsbruksplaner

Skogsägarnas Forskningsfond satsar en knapp miljon på att utveckla skogsbruksplanerna med hjälp av befintlig digital data.

”Vi vill dra nytta av all data som kommer från olika källor och göra den användbar för skogsägarna”, säger Paul Christensson.
”Vi vill dra nytta av all data som kommer från olika källor och göra den användbar för skogsägarna”, säger Paul Christensson. FOTO: JOHANNA NORIN

– En bra skogsbruksplan är skogsägarens viktigaste verktyg för att sköta sin skog.