facebooktwittermail d

Miljonsatsar för att bli bevattningscenter

SKEPPARSLÖV

Hushållningssällskapet Skåne satsar fem miljoner kronor på att göra försöksgården Helgegården utanför Kristianstad till ett nationellt center för bevattningsfrågor. Bland annat har en toppmodern bevattningsanläggning köpts in.