facebooktwittermail

Miljonsatsar för att bli bevattningscenter

SKEPPARSLÖV

Hushållningssällskapet Skåne satsar fem miljoner kronor på att göra försöksgården Helgegården utanför Kristianstad till ett nationellt center för bevattningsfrågor. Bland annat har en toppmodern bevattningsanläggning köpts in.

Kristoffer Gustafsson, Stefan Lundmark och Ida Lindell ska bygga upp ett nytt center för bevattningsfrågor på Hushållningssällskapets försöksgård utanför Kristianstad. Vatten och bevattning är viktiga framtidsfrågor för det svenska lantbruket, menar de.
Kristoffer Gustafsson, Stefan Lundmark och Ida Lindell ska bygga upp ett nytt center för bevattningsfrågor på Hushållningssällskapets försöksgård utanför Kristianstad. Vatten och bevattning är viktiga framtidsfrågor för det svenska lantbruket, menar de. FOTO: JOHAN JOELSSON

Vatten i allmänhet och bevattning i synnerhet är ödesfrågor för lantbruket. Efter förra sommarens torka bestämde sig Hushållningssällskapet Skåne och samarbetspartnern HIR Skåne för att förverkliga planerna på att grunda ett kunskapscenter för bevattningsfrågor på den 90 hektar stora försöksgården Helgegården.