facebooktwittermail d

Miljonregn över finska skogsägare

I år finns över en halv miljard kronor avsatta till stöd för skogsvård i Finland.

I år kan finska skogsägare få stöd för vård av 124 000 hektar ungskog.
I år kan finska skogsägare få stöd för vård av 124 000 hektar ungskog. FOTO: HENRIK DAMMBERG

56 miljoner euro, motsvarande cirka 570 miljoner kronor, så mycket beviljar Skogscentralen, Finlands motsvarighet till Skogsstyrelsen, i år i stöd till privata skogsägare för olika skogsvårdsarbeten.

Pengarna är öronmärkta för olika typer av åtgärder och väntas räcka till:

124 000 hektar vård av ungskog

63 000 hektar iståndssättningsdikning

41 160 hektar tidig vård av plantbestånd

13 420 hektar vitaliseringsgödsling

7 850 hektar vård av torvmarksskog

Dessutom finns stöd för att grundlig förbättring och nybyggnation av 975 kilometer skogsbilvägar.