facebooktwittermail d

Miljonnota för försäkringsbolag efter skogsbrand

Runt 200 miljoner kronor har betalats ut för skador i samband med den stora skogsbranden förra året. Det visar P4 Västmanlands rundringning.

Överlägset mest pengar har Länsförsäkringar betalat ut i ersättning, omkring 180 miljoner kronor, varav en tredjedel av den summan är för skogsskador. Folksam som är det andra försäkringsbolaget har hittills betalat ut cirka 14 miljoner kronor i ersättning.

Sotskador

– Inledningsvis var det mycket att göra i det akuta läget. Men när brandröken skingrade sig och det inte skrevs så mycket om det i media, det var egentligen då vårt arbete till stor del påbörjades att reglera de skador som inträffat. Det har varit allt från rök- och sotskador till bilar och hus som skadats. Och skog som skadats förstås, säger Mikael Hellberg är områdeschef på Länsförsäkringar Bergslagen till P4 Västmanland.

Länsförsäkringar var tillsammans med Folksam de försäkringsbolag som fick in flest anmälningar efter skogsbranden. Men Länsförsäkringar var ändå i en klass för sig när det gäller antalet anmälningar med 257 ärenden.

Fler ärenden

– Det har säkert funnits några ärenden som har varit svåra att bedöma men i de allra flesta fallen konstaterar man klart och tydligt att det är en sot-eller brandskada och det är ju det försäkringen gäller för, säger Mikael Hellberg till radion.

Summan kommer antagligen att stiga ytterligare eftersom skogsskadorna inte är färdigreglerade fullt ut ännu.