facebooktwittermail

Miljonförluster för äggproducenter

Att ägg från frigående höns ute inte längre kan säljas som just utegående på grund av fågelinfluensan, har hittills kostat producenterna 1,5 miljoner kronor i uteblivna intäkter.

Restriktioner från Jordbruksverket till följd av fågelinfluensan tvingar alla producenter av fjäderfä att hålla djuren inomhus. För frigående höns ute gäller dessutom 12-veckorsregeln. Den innebär att äggen inte får saluföras som ägg från frigående höns utomhus när hönsen vistats enbart inomhus i tolv veckor.

– Hönsen har varit inne sedan 21 november. Den 14 februari passerades tolv veckor och äggen kan inte längre saluföras som uteägg. Det innebär att avräkningspriset sänktes med 4 kronor per kilo. För den enskilde producenten är det ett stort avbräck, säger Astrid Lovén Person.

Stora förluster

För hela branschen, som består av 18-20 uppfödare och 230 000 utegående höns, betyder det cirka 1,5 miljoner kronor i minskade försäljningsintäkter på fyra veckor.  Alla äggproducenter drabbas dock inte lika hårt eftersom storleken på besättningarna varierar från 200 till uppemot 40 000 djur.

RELATERAT: EU:s regler slår mot svenska äggproducenter

Att hönsen nu hålls inne i stället för att ha möjlighet att gå ute under dagen innebär inte någon direkt skillnad i kostnaderna för till exempel foder.

Minskad risk

Svenska Ägg för regelbundna samtal med Jordbruksverket om att släppa på restriktionerna.

– Det har endast upptäckts någon enstaka vild fågel som dött i fågelinfluensa den senaste månaden, och det var för 14 dagar sedan. Vi anser att risken gått ned så pass mycket att det borde kunna vara dags att släppa på restriktionerna säger Astrid Lovén Persson.

Diskuterat lättnader

I Storbritannien har restriktionerna lyfts i geografiskt begränsade områden.

– Vi har också diskuterat om det skulle kunna vara möjligt med lättnader för besättningar i inlandet eftersom sjukdomen främst bärs av sjöfågel. Ännu så länge har Jordbruksverket och SVA inte tyckt att det är aktuellt, säger Astrid Lovén Persson.

LÄS MER: Svensk största producent kan förlora miljoner

LÄS MER: