facebooktwittermail d

Miljoner till skogsforskning

Skogssällskapet ger 19 miljoner till forskning om skog och naturvård.

Skogssällskapet är med och ger 19 miljoner till kunskapsutveckling om skog och naturvård.
Skogssällskapet är med och ger 19 miljoner till kunskapsutveckling om skog och naturvård. FOTO: ANN LINDÉN

Genom en av de största privata satsningarna i Sverige på forskning om skog och naturvård utlyser tillsammans med tre närstående stiftelser drygt 19 miljoner till kunskapsutveckling om skog och naturvård.

"Vi är glada över att kunna öka vårt anslag även i år, till 16 miljoner kronor. Kunskap är en förutsättning för en hållbar utveckling av skog och mark, vilket är det som Stiftelsen Skogssällskapet finns till för", säger Lotta Möller, forsknings- och anslagschef i ett pressmeddelande.

Rekordhögt

Skogssällskapet har successivt ökat de årliga anslagen. Årets 16 miljoner kronor är rekordhögt. Utöver dessa kommer 3,1 miljoner kronor från tre av Skogssällskapets närstående stiftelser. Tillsammans utgör det en av Sveriges största privata satsningar på forskning inom skog och naturvård.

"Kunskapsutveckling är viktigt både för samhället i stort och för den enskilde skogsägaren. Skogen kan, och bör, brukas efter många olika mål, men för att brukandet ska bli hållbart är vi beroende av att ny kunskap hela tiden utvecklas och kommer till användning", säger Lotta Möller.

Utlysningen är öppen för universitet, högskolor, forskningsinstitut, lärosäten och organisationer som vill utveckla och sprida kunskap i linje med stiftelsens ändamål att främja skogshushållning och naturvård genom hållbar utveckling av skog och mark.

Ansökningar till Stiftelsen Skogssällskapet ska vara inne senast den 5 oktober 2016.