facebooktwittermail d

Miljoner till forskning om juverhälsa

Nu ska forskare undersöka hur man bäst ska förebygga problem med juverhälsa hos kvigor i samband med kalvning.

FOTO: ANN LINDÉN

Juverinflammation, eller mastit, kostar mjölkproducenterna stora pengar varje år och orsakar lidande hos djuren. Nu ska Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, tillsammans med Växa Sverige studera hur problemen bäst förebyggs hos kvigor före och under kalvning. Det ska också undersökas hur hållbarheten hos förstakvalvarna ska kunna ökas.

I projektet ska forskarna identifiera olika mönster av mjölkcellstal hos nykalvade kvigor i svenska besättningar. De ska också studera vilka skötsel- och inhysningsfaktorer före och vid kalvning som minskar risken för dålig juverhälsa. Dessutom ska forskarna undersöka samband mellan bakterieförekomst på juvret under kvigans uppväxt och juverinfektioner hos nykalvade kvigor, samt både ta fram och sprida praktiska råd som leder till god juverhälsa hos nykalvade kvigor.

Forskningsprojektet, kallat God juverhälsa hos förstakalvare - en väg till god ekonomi i mjölkföretaget, ska påbörjas i april.

Projektet har fått 3,2 miljoner kronor från Stiftelsen Lantbruksforskning.