facebooktwittermail

Miljoner till återvinning av mat

Regeringen satsar fyra miljoner kronor på att öka energiutnyttjandet från vårt matavfall och i det svenska jordbruket.

- Mitt mål är att så lite mat som möjligt ska kastas, men det vi ändå slänger ska användas så smart som möjligt. Ett sätt är att omvandla matresterna till bioenergi, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson i en kommentar.

Vill sprida kunskap


Jordbruksverket fick på torsdagen i uppdrag att samordna kunskap om, och lämna stöd till, projekt som syftar till att öka biogasproduktion av matavfall.

I uppdraget ingår också att stimulera kommuners och landstings arbete för att öka biogasproduktionen av matavfall. Regeringen investerar totalt 1 250 000 kronor som kan sökas av kommuner, landsting, företag och forskningsinstitutioner. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2011.

- Jag hoppas att denna satsning ska sprida kunskap och stimulera arbetet med att minska livsmedelskedjans klimatpåverkan, säger Eskil Erlandsson.ATL.nu