facebooktwittermail d

Miljoner indiska kor drabbade av virussjukdom

Närmare 100 000 indiska kor och vattenbufflar har dött i ett utbrott av virussjukdomen lumpy skin disease.