facebooktwittermail

Miljonbidrag till grisprojekt

Lantbrukets byggnadsteknik och djurhållning vid SLU i Alnarp får två miljoner kronor i bidrag för att undersöka hur grisproduktion kan göras mer energieffektiv.

Syftet med projektet är att utveckla och demonstrera ny innovativ teknik som minskar energiförbrukningen i stallar för grisproduktion.

Testa luftintag


Dessutom förväntas att tekniken ge positiva effekter i form av exempelvis mindre påverkan på miljön, bättre djurhälsa och ett
bättre arbetsklimat.

Bland annat ska två stallavdelningar för vardera 72 slaktgrisar byggas om och olika sätt att ta in och ut luft att testas.

Projektet medfinansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning och SLU. En första delrapport ska presenteras 2012.ATL.nu