facebooktwittermail d

Miljön skäl till att säga nej till gmo

EU-parlamentets miljöutskott vill ge medlemsländerna rätt att använda miljöskäl för att förbjuda gmo-odling.

En risk för att växter ska bli resistenta mot bekämpningsmedel eller för att gmo-grödor ska sprida sig utanför fälten bör vara giltiga skäl för medlemsländer att säga nej till odling av genmodifierade grödor, enligt miljöutskottet i EU-parlamentet.

Utskottet vill ha in de skälen i EU-kommissionens förslag om att medlemsländer ska få förbjuda odling av gmo-grödor som godkänts på EU-nivå, om de har sakligt grundade anledningar.

I kommissionens egen lista över tänkbara förbudsorsaker finns miljöargument inte med eftersom den anser att sådana risker täcks av den bedömning som görs innan en gröda godkänns i EU.
EU-parlamentet väntas ta ställning till frågan i juni. Sara Johansson