facebooktwittermail

Miljöministern kritisk till skogsbrukets hänsyn

Miljöminister Andreas Carlgren är missnöjd med att skogsbruket inte tar tillräcklig hänsyn till miljön när det avverkar, och hotar med åtgärder. - Jag är inte nöjd, det har inte fungerat bra och har inte hållit tillräckligt hög kvalitet.

STOCKHOLM ATL
På statliga Sveaskogs och Världsnaturfondens konferens deklarerade dock miljöministern att han trodde på den svenska modellen, som bygger på frihet under ansvar.

- Jag tycker den svenska modellen så här långt har visat sig värd att bygga vidare på, och man flyttar inte ut ur ett hus bara för att den kan behöva en upprustning.

Utveckla modellen


Andreas Carlgren har startat en skogsdialog där de olika intressena i skogen ska tala med varandra och under ledning av en av miljödepartementets "mest erfarna tjänstemän" utveckla den svenska modellen.

Han vill också överföra mer pengar från lantbruksstöden till landsbydsprogrammet, och att en större andel än dagens 70 procent inom landsbygdsprogrammet ska gå till miljöinsatser.

Ifrågasatt


Men den svenska modellen är ifrågasatt i grunden av miljörörelsen eftersom en tredjedel av de svenska hyggena inte lever upp till lagstiftningens krav på naturhänsyn.

- Frihet under ansvar tycks inte fungera, sade skogsinventeraren Sebastian Krippu.

- Skogsnäringen måste se till att skapa en annan förmåga att leva upp till kraven, gör man inte det då kommer vi att behöva överväga tuffare tag, svarade Andreas Carlgren.

- Men kruxet är ju det att det inte är några barnsjukdomar, de har ju haft 17 år på sig, den svenska modellen har fallerat, sade Krippu.

- Jag säger gång på gång, jag är inte nöjd, men vad är alternativet? Att gå tvångsvägen istället vore olyckligt, då dödar du det engagemang som finns, sade Carlgren. Torbjörn Esping